slider4

Als management consultant combineer ik ‘executive’ en ‘consultancy’ ervaring. Mijn focus is strategie- en organisatie-ontwikkeling, change management, versterking van samenwerking binnen (management) teams en business coaching van individuen. Sinds medio 2011 werk ik als zelfstandig management consultant. Sinds die tijd heb ik uiteenlopende projecten gedaan in verschillende bedrijfstakken (zie Mijn Opdrachten). Tot medio 2011 heb ik als CEO, lid en voorzitter Raad van Bestuur gewerkt in uiteenlopende aandachtsgebieden. De context van mijn functioneren was sterk gevarieerd. De rode draad, toen en nu: het managen van de dynamiek van verandering. 

  • Transformeren van organisaties.
  • Stimuleren van innovatie en groei.
  • Saneren, herstructureren en revitaliseren.
  • Internationaliseren van organisaties.
  • Overnames, fusies en integraties.
  • Het ontwikkelen van nieuw leiderschap

 

Als nevenfunctie ben ik voorzitter Raad van Commissarissen (RvC) geweest in een beursgenoteerde onderneming op het gebied van detachering. Daarnaast heb ik als lid en waarnemend voorzitter van de RvC van een leven- en pensioenverzekeraar gefungeerd. Sinds 1 januari 2016 ben ik lid van de Raad van Commissarissen van GGN, mastering credit en lid van het bestuur van de Stichting Ubuntu Nederland. In januari 2017 werd ik voorzitter van het bestuur van de Lion Heart Foundation.

Zie mijn profiel op
29a.png