slider4

Als management consultant combineer ik ‘executive’ en ‘consultancy’ ervaring. Mijn focus is strategie- en organisatie-ontwikkeling, change management, versterking van samenwerking binnen (management) teams en business coaching van individuen. Sinds medio 2011 werk ik als zelfstandig management consultant. Sinds die tijd heb ik uiteenlopende projecten gedaan in verschillende bedrijfstakken (zie Mijn Opdrachten). Tot medio 2011 heb ik als CEO, lid en voorzitter Raad van Bestuur gewerkt in uiteenlopende aandachtsgebieden. De context van mijn functioneren was sterk gevarieerd. De rode draad, toen en nu: het managen van de dynamiek van verandering.

  • Transformeren van organisaties.
  • Stimuleren van innovatie en groei.
  • Saneren, herstructureren en revitaliseren.
  • Internationaliseren van organisaties.
  • Overnames, fusies en integraties.
  • Het ontwikkelen van nieuw leiderschap

Sinds 15 mei 2017 ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen van Conservatrix, een leven- en pensioenverzekeraar. Conservatrix is onderdeel van de Global Bankers Insurance Group, gevestigd te Durham NC, USA. Van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 ben ik commissaris geweest bij GGN, mastering credit. Van 2002 tot 2009 ben ik voorzitter Raad van Commissarissen geweest in een beursgenoteerde onderneming op het gebied van detachering, DNC. Als vrijwilliger ben ik sinds begin 2017 voorzitter van het bestuur van de Stichting Lion Heart Foundation, die een ziekenhuis in Sierra Leone exploiteert en financiert. Van  2016 tot 2020 ben ik lid geweest van het bestuur van de Stichting Ubuntu Nederland, die met name projecten in townships in Zuid Afrika ondersteunt.

Zie mijn profiel op
29a.png